POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KLUBU 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget arcu id lacus laoree. 

Správní rada sdružení PARK GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ z.s., se sídlem Roudničská 730, Hradec Králové, PSČ 500 02, IČO: 26986485, zapsaného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce číslo 5530,

 

svolává na den 14.listopadu 2017 v 17.00 hodin valnou hromadu sdružení PARK GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ, z.s. konanou v zázemí PARK GOLF CLUBU ulice Roudničská 730 , Hradci Králové, s následujícím pořadem jednání:

 

  1. Zahájení,
  2. Volba orgánů valné hromady,
  3. Výroční zpráva o činnosti sdružení a hospodaření v roce 2016, projednání a schválení výroční zprávy a HV
  1. Diskuse
  2. Závěr a přijetí usnesení valné hromady.

 

Prezence členů sdružení nebo jejich zmocněnců se uskuteční od 16.30 do 16.55 hod. v místě konání valné hromady.

 

Členové sdružení se prokážou členskou kartou PARK GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ, zástupci členů písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.

Náklady spojené s účasti na valné hromadě nese ze svého každý člen sdružení.

 

V Hradci Králové dne 5.10.2017

 

Správní rada sdružení

 

Adresa

Park Golf a.s.
Roudničská 730
Hradec Králové

Recepce

+420 491 611 948
+420 723 848 039

E-mail

recepce@parkgolf.cz