Informace ke kácení stromů a porostů pod klubovnou

V příštím týdnu od 11. března – 15. března proběhne čištění a kácení porostů a stromů pod klubovnou z důvodu terénních úprav ploch
pro využití dětské trenérské činnosti – dětské kondičky, cvičení a další aktivity.
Děkujeme za pochopení.
Váš BICZ Park Golf tým