Partnerství BICZ Park Golf & Obecný zájem, z.ú.

Na začátku srpna vzniklo partnerství mezi BICZ Park Golf Hradec Králové a neziskovou organizací Obecný zájem, z.ú. Jeho hlavním cílem je ulehčit lidem složitou situaci a rozšířit povědomí o možnostech pomoci, které tato organizace nabízí prostřednictvím našeho golfového areálu.

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme neziskové organizaci Obecný zájem, z.ú. pomoci s propagací její činnosti, a také se získáním podporovatelů, případně finančních prostředků, které jsou pro její fungování tolik potřeba. V plánu máme i zorganizovat charitativní turnaj, jehož účastníci budou moci podpořit tuto neziskovou organizaci.“, vysvětluje důvodu zahájení spolupráce. golfová manažerka Karolína Maroušková

Abychom vám představili, čím se nezisková organizace Obecný zájem zabývá, připravili jsme krátký rozhovor s ředitelkou Ivetou Brzkovou.

Iveto, čím se nezisková organizace Obecný zájem, z. ú. zabývá?
Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené osoby. Další činností je poskytování poradenství, provoz půjčovny kompenzačních pomůcek, vzdělávání, konzultace, publikační činnost, projektování a realizace sociálních služeb ve veřejném zájmu.

Jaké činnosti poskytujete?
Jsme poskytovateli terénní odlehčovací a pečovatelské služby. Odlehčovací služba, jak už z názvu vyplívá, odlehčuje v péči neformálním pečujícím (tedy těm, kteří se doma starají o své blízké), způsobem dle jejich potřeb, i nepravidelně, anebo nárazově.

O klienta je postaráno profesionálně po všech stránkách (péče o člověka, domácnost, aktivizační činnosti), které pomáhají zachovat co nejdéle jeho dovednosti a schopnosti a tím prodloužit možný pobyt v domácím prostředí, případně zcela odvrátit nutnost umístění do rezidenčního zařízení. Pečovatelská služby pomáhá pravidelně a je tu i pro osamělé seniory.

Kde všude vaše společnost poskytuje dané služby?
Sídlo máme ve Smiřicích a pobočku v Hradci Králové, z těchto míst zajíždíme do okolních obcí v okruhu 25 km, avšak dodržujeme daná teritoria ostatních služeb domácí péče. Nicméně po okolních obcích se moc konkurence nepohybuje.

Je možné poskytovat služby i doma?
Veškerá péče je zajišťována přímo v domácnosti, jsme terénní služba, člověk nemusí opouštět své blízké a známé prostředí, zároveň pečovatelky vědí, jak respektovat soukromí klienta.

Kdy poskytujete služby?
Služby poskytujeme až 24hodin denně včetně sobot, nedělí, svátků. Je tedy na klientovi, v jaký čas je využití naší služby pro něj nejvíce přínosné. Pečující osoba může služby využít v době dovolené, pracovního vytížení, chce-li si zajít do divadla, zajet na výlet, nebo třeba jen do restaurace na večeři.

Jak se mohu u vás přihlásit o danou službu?
Zavolat, poslat email, kontaktovat nás na sociálních sítích, nebo přes formulář na webových stránkách. Ředitelka 731 185 873, email: iveta.brzkova@pssmirice.cz  Sociální pracovnice 734 759 149, email: socialnipracovnik@pssmirice.cz Domluvíme společně termín a na osobní schůzce další podrobnosti. Zájemci najdou také informace na našich stránkách www.obecnyzajem.cz.

V případě, že bych chtěl/a přispět vaší neziskové organizaci, co pro to musím udělat?
Za jakoukoli formu podpory jsme nesmírně rádi a vážíme si ji. Stačí zkontaktovat ředitelku na tel. 731 185 873 nebo emailu: iveta.brzkova@pssmirice.cz