Pozvánka na valnou hromadu 2. listopadu 2023

Správní rada sdružení PARK GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ z.s. se sídlem Roudničská 730, Hradec Králové, PSČ 500 02, IČO: 25986485, zapsaného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce číslo 5530,

svolává na den 2. listopadu 2023 v 17:00 hodin valnou hromadu sdružení PARK GOLF CLUB HRADEC KRÁLOVÉ, z.s. konanou v zázemí PARK GOLF CLUBU, ulice Roudničská 730, Hradec Králové s následujícím pořadem jednání:

  1. zahájení
  2. volba orgánu valné hromady,
  3. zpráva správní rady o hospodaření v roce 2022 a schválení účetní závěrky,
  4. projednání stížností do klubu za poslední rok,
  5. diskuse,
  6. závěr a přijetí usnesení valné hromady.

Prezentace členů sdružení nebo jejich zmocněnců se účastní od 16:30 do 16:55 hod. v místě konání valné hromady.

Členové sdružení se platným občanským průkazem, zástupci členů písemnou plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese ze svého každý člen sdružení.

V Hradci Králové, dne 30.9.2023

Správní rada sdružení